Renáta Novotná

Všechny naše činy jsou odrazem našich přesvědčení…

Obsah

 1. Životopis Jiřiny Jiráskové v kontextu doby
  1. Úvod
  2. Začátek
  3. Studia
  4. První angažmá
  5. Vinohrady
  6. Herečka
  7. Ředitelka
  8. Poředitelské období
  9. Jiřina Jirásková angažovaná
  10. Dopisy
  11. Maminka
  12. Jiří Pleskot
  13. Zdeněk Podskalský
   1. Začátek
   2. Vztah
   3. Soužití
   4. Politika
   5. Anticharta
   6. Normalizace
   7. Malenice
   8. Děti
   9. Pejsci
   10. Krása a zpěv
   11. Malovaný nábytek
   12. Cyklistika
   13. „Spory“ a StB
   14. Odchod krále
  14. Životní postoje
 2. Herectví Jiřiny Jiráskové
  1. Divadelní herectví
  2. Divadelní herectví Jiřiny Jiráskové
  3. Pension pro svobodné pány (rozhovor s Jiřím Menzelem)
  4. Caesar a Kleopatra (rozhovor s Otakarem Brouskem)
  5. Brouk v hlavě
  6. Přišel na večeři
  7. Strašidla (rozhovor s Alexem Koenigsmarkem)
  8. Návštěva staré dámy (rozhovor s Antonií Hegerlíkovou)
  9. Filmové herectví a Jiřina Jirásková
  10. Filmové herecké výkony Jiřiny Jiráskové
  11. Televizní herectví a Jiřina Jirásková
  12. Televizní herecké výkony Jiřiny Jiráskové
  13. Rozhlasové herectví a Jiřina Jirásková
  14. Rozhlasové herecké výkony Jiřiny Jiráskové
  15. Závěr
 3. Přílohy
  1. Seznam divadelních rolí Jiřiny Jiráskové
  2. Seznam filmových rolí Jiřiny Jiráskové
  3. Seznam televizních pořadů
  4. Lva a růži herečce
  5. Urmefisto
  6. „Kauza Nuly“
  7. Famílie aneb Dědictví otců zachovej nám, Pane Zpráva o přípravě inscenace
  8. Soupis použitých pramenů a literatury
  9. Prameny
  10. Neperiodické publikace
  11. Články v odborných periodikách (a v tisku zaměřeném na kulturu)
  12. Články v ostatním periodickém tisku
  13. Internetové odkazy a audio–video
  14. Televizní a rozhlasové dokumentární a zábavné pořady
  15. Archivy a badatelské instituce