Renáta Novotná

Všechny naše činy jsou odrazem našich přesvědčení…

Jiřina Jirásková

Hvězdou z vlastní vůle

Smáli jste se někdy u Světáků? Sledovali jste někdy s pohnutím osud hraběnky Anny Marie z Landsdorfu a ze Scheinbergu ze Zámku v Čechách? Oslovila Vás někdy Bábi ze Sestřiček? Pokud ano, a kromě zmíněných filmů Vás zaujala i jejich hlavní představitelka, jste na správném místě!

Pokud máte o knihu zájem, pište na renata.novotna@bubla.net.

Jiřina Jirásková

Pro všechny, které zajímá herecká tvorba i osobní život Jiřiny Jiráskové, vznikla tato seriózní a unikátní monografie.

Pouze v případě Vašeho zájmu se může kniha přenést z virtuálního světa jedniček a nul do hmotné, hmatatelné reality…

Vznik mé knihy o Jiřině Jiráskové je poměrně nestandardní, ale to ostatně platí skoro o všem v mém životě, mne to tedy příliš nepřekvapuje. Snad pro to ale budete mít i vy, vážení čtenáři, náležité pochopení…

Jiřina Jirásková k mému životu neodmyslitelně patří a bude k němu patřit už navždy. Poznaly jsme se v době, kdy jsem byla já vážně nemocná a ona na vrcholu své kariéry, když jsme se loučily, byla vážně nemocná zase ona… Můj život ovlivnila Jiřina Jirásková velmi zásadně a výrazně, je málo lidí, kteří by mě tak hluboce „poznamenali“. Bylo to velice silné a intenzívní životní setkání umocněné i našimi povahami a odlišným vnitřním založením.

Jiřina Jirásková

Prožila jsem v blízkosti Jiřiny Jiráskové dvacet let, během té doby se můj prvotní bezbřehý obdiv přetavil v úctu a hlubokou náklonnost. Pracovala jsem jako její asistentka v Divadle na Vinohradech, o jejím herectví jsem napsala i diplomovou práci. Troufám si tvrdit, že jsem se, vzhledem k mému zájmu o vše, co dělala, stala „odborníkem na Jiřinu Jiráskovou“.

Jiřina Jirásková si přála, aby má diplomka vyšla, aby o její celoživotní s nadšením a zápalem konané práci zůstalo nějaké ucelené svědectví. Vznikla tak nakonec kniha, která je doplněna o řadu rozhovorů a kromě herecké tvorby přibližuje i osobnost Jiřiny Jiráskové. Myslím, že se podařilo vytvořit ucelený portrét, který podává svědectví o celém jejím nevšedním životě.

Jiřina Jirásková

Forma knihy není běžná. Záměrně není ve svém tvaru a kompozici jednotná. Obsahuje množství odborných informací, které se zabývají herectvím Jiřiny Jiráskové, českým poválečným divadelním školstvím a mapují šedesátiletý vývoj Divadla na Vinohradech v kontextu doby, zároveň ale také nabízí pohled do jeho zákulisí, přibližuje vlastní pohled Jiřiny Jiráskové na její profesní i osobní život, ale i její vnímání kolegů a přátel (Jiří Menzel, Otakar Brousek, Alex Koenigsmark, Antonie Hegerlíková), pohybuje se od denních všedností po filozofické traktáty, od pejskařských historek po rozbory inscenací, od věcného odborného pohledu, citací kritik, po osobní vzpomínky a rozhovory (kniha je navíc bohatě doplněna obrazovým materiálem, nabídne tak čtenáři pohled na mnoho unikátních - mnohdy dosud nezveřejněných - fotografií).

Pestrost forem i obsahu odpovídajícím způsobem zrcadlí osobnost i herectví Jiřiny Jiráskové, které se rovněž nedaly zaškatulkovat pouze do jedné „kategorie“, pohybovaly se ve škále barvitých poloh od noblesní dámy z nejvyšší společnosti až po holku z pavlače, od královen po Kekulové. Je mým neskromným přáním, aby kniha dokázala svým obsahem, ze kterého si může každý vybrat, oslovit stejně širokou a různorodou čtenářskou obec, jako to svým hereckým uměním v případě obce divácké dokázala Jiřina Jirásková. Protože o každého jednoho vždy šlo i Jiřině Jiráskové…

Jiřina Jirásková

A proč je vznik mé knihy nestandardní, jak jsem zmínila v úvodu?

Protože jsou lidé, kteří si myslí, že skandální informace jsou to, co druzí nejvíce chtějí, že snůška lží a výmyslů je lákavá a dobře prodejná, že chudoba myšlenek a jazyka překrytá bohatstvím přirovnání (vyznívajících ovšem ve výsledku podobně jako kdyby se panelák pro lepší estetické působení pokryl barokní ornamentální štukaturou) plně uspokojí povrchní čtení, že snaha zahřát se na výsluní díky známé osobnosti je přirozená a žádoucí…

Po smrti Jiřiny Jiráskové vyšly tři knihy, o kterých už podrobněji a velice výstižně napsala divadelní kritička PhDr. Radmila Hrdinová. Odkazy na články jsou zde a zde, já těmto „knihám“ proto už nebudu věnovat více pozornosti.

O mé knize ale píše PhDr. Radmila Hrdinová toto:

Celá tahle mrchožroutská anabáze má ale ještě jeden nepominutelný dodatek. Existuje rukopis seriózní monografie o Jiřině Jiráskové připravený k vydání, výsledek dvacetileté práce absolventky divadelní vědy Renáty Novotné. Kniha napsaná s odbornou erudicí, ale i čtenářsky poutavě, za aktivní spolupráce Jiřiny Jiráskové. Jenže kdo a proč by ji vydával? Vždyť o Jiřině Jiráskové vyšly přece letos už tři knihy! (odkaz na celý článek)

Přitom už téměř rok je k tisku připraven text skutečně erudované a čtenářsky přitažlivé knížky o Jiřině Jiráskové, na němž autorka Renáta Novotná s herečkou pracovala dvě desetiletí. Doufejme, že se ho v příštím roce dočkáme. Bude rozhodně užitečnější si na něj počkat než podporovat brakovou „takyliteraturu“. (odkaz na celý článek)

Nebudu zde popisovat celou anabázi, která vznik mé knihy provázela, výsledkem je pouze to, že jsem se nakonec rozhodla vydat svou knihu sama. I když ne tak zcela sama…

S Vámi, když budete chtít, když budete v mé knize spatřovat hodnotu, která souzní právě s Vámi.

Tato stránka je vlastně součástí crowdfundingové kampaně, která dnes už není ničím neobvyklým. Spočívá v tom, že lidé předem vyberou peníze na projekt, který se jim líbí a který chtějí uvést v život.

Zůstává tedy už jen jediná otázka – chcete seriózní knihu o Jiřině Jiráskové?

Pokud máte o knihu zájem, pište na renata.novotna@bubla.net.